Skip to main content

Colofon

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie, voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

  • Kontekstueel wil de gedachtewisseling binnen de gereformeerde traditie bevorderen en daarbij veel ruimte geven voor gesprek, waarbij meningsverschillen niet verdoezeld worden. Het is de overtuiging toegedaan dat deze traditie nog altijd veel te bieden heeft, voor het geloof en de kerk van vandaag. Het tijdschrift vindt zijn wortels met name in de Protestantse Kerk in Nederland, maar heeft vanaf het begin ook medewerkers, scribenten en lezers gevonden in andere kerken van de gereformeerde traditie.
  • Kontekstueel verstaat de gereformeerde belijdenis niet als een statisch gegeven zodat we zouden kunnen volstaan met het herhalen van oude antwoorden. Naar dit belijden wordt met aandacht geluisterd maar het wordt niet bij voorbaat als bindend beschouwd. Nieuwe vragen en mogelijkheden dienen zich aan en moeten aan de orde komen. Als we die mee laten klinken, zullen we ook in deze tijd verrassende dingen in de Schrift horen.

Redactie:
P. Baas, Zoetermeer
W. Dekker, Oosterwolde
G. de Goeijen, Den Ham
J.J. Hagendijk, Rotterdam
C.C. den Hertog, Nijmegen
D. de Jong, Harlingen
P.L. de Jong, Rotterdam
B.E. Lamain, Delft
D. Maassen van den Brink, Well (Gld.), (eindredacteur)
A. Markus, Rotterdam (voorzitter)
M.C.L. Oldhoff, Mijnsheerenland
F.C. de Ronde, Schoonhoven (eindredacteur)
J. Wienen, Haarlem

Redactieadres:
D. Maassen van den Brink (eindredacteur)
Dorpstraat 8
5325 XG Well (Gld.)

F.C. de Ronde (eindredacteur)
De Montignylaan 17
2871 AE Schoonhoven

Uitgever:
Stichting Kontekstueel

Bestuur:
J. Bette, Capelle a/d IJssel
A.F. de Fijter, Huizen
G. de Goeijen, Den Ham
J.P. Karstens, Leiden
J.H.F. Schaeffer, Kampen
 
Administratie:
Rek.nr. NL27 INGB 0004 2052 60
t.n.v. Stichting Kontekstueel 
Capelle a/d IJssel