Skip to main content
Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú, wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie, voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze maand verschijnt het mei-nummer van Kontekstueel.
Het is een een Bijbels-theologisch nummer met Ezechiël als uitgangspunt.

Uit het redactief:
Onze Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden heeft een zeker kerkstempel (op onze website vind je er meer over). Het stempel is vierkant en bevat allerlei symboliek die betrekking heeft op de gebouwen van onze gemeente en op andere beziens- en noemenswaardigheden uit onze omgeving. In het kader van het stempel staat ‘Ezechiël 40’. Met name deze Bijbeltekst nodigde mij eens uit om dit stempel nader te onderzoeken en inspireerde me erover te preken. [----]
Het Bijbelboek Ezechiël vol met beelden en visioenen die tot ons spreken in de huidige tijd. De bijdragen in dit nummer laten ons dat zien. Al langer leefde er binnen de redactie de wens om weer eens een Bijbels-theologisch nummer te maken. De aanleiding om Ezechiël als uitgangspunt te nemen is dat twee redactieleden – Jeroen Hagendijk en Arjan Markus – in hun gemeente met Ezechiël bezig zijn geweest in een prekenserie. Zij ervoeren dit als een intrigerend avontuur. Zelf hebben zij dan ook een bijdrage geleverd aan dit nummer.
Voor de inhoudsopgave, klik hier

Het vorige nummer was Kontekstueel 38-2 (maart 2024) met als thema: 'Leve de kerk! Over haar verleden, heden en toekomst'. Binnenkort bestaat de Protestantse Kerk in Nederland twintig jaar. Aanleiding om stil te staan bij de toekomst van de kerk. Het nummer opent met een interview met ds. Bob Poot, meer dan zestig jaar geleden een van de gangmakers van Samen op Weg. Vanaf de andere kant van de generatieschaal klinken stemmen van drie beginnende predikanten die het nu wagen om ‘Leve de kerk!’ te zeggen. We worden meegenomen naar een aantal plekken in Leiden waarin de kerk – soms verrassend – spreekt, we horen over het liturgische hart van kerk-zijn en hoe Andrew Root ons in een seculiere tijd leert wachten op God. Intussen mag ook het verdriet er zijn: Peter Verbaan bespreekt het boek De toekomst van de kerk van Aarnoud van der Deijl en deelt daarbij iets van zijn eigen rouw en hoop.
Voor het redactief, klik hier
Voor de inhoudsopgave, klik hier

Cadeau

Op zoek naar een origineel cadeau? Geef een geschenkabonnement op Kontekstueel. Voor slechts € 15,- (een half jaar) of € 30,- (een jaar). Toezending stopt automatisch na afloop. Voor aanmelding, klik hier

Losse nummers zijn verkrijgbaar, op papier (€ 6,- incl. porto) of als PDF (€ 3,-).
Voor losse nummers, klik hier

In januari 2024 verscheen Kontekstueel jaargang 38-1 met als thema: Kunstmatige Intelligentie (AI).

Uit het redactief:
Sinds de verschijning van ons laatste nummer in het nog oude jasje zijn we in de kerk weer een nieuwe tijdkring binnengegaan. [---]
Ook voor Kontekstueel is er een nieuwe tijdkring aangebroken, nadat de vorige met een aantal maanden was opgerekt. Per ingang van deze jaargang lopen we daardoor gelijk met het kalenderjaar. Inhoudelijk zetten we dezelfde toon voort. Qua vormgeving is er een en ander veranderd, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Ook wij willen immers met het nú meegaan. [---] Dat wat betreft het nieuwe jasje.
De inhoud van dit nummer waarmee we een nieuwe jaargang aftrappen draait om het fenomeen ‘kunstmatige intelligentie’, in het Engels ‘artificial intelligence’ (AI). Bij veel mensen gaan er allerlei alarmbellen af als ze deze woorden horen. [---]  Reflectie is daarom nodig, maar bij alle hieronder genoemde auteurs is merkbaar dat we met onze duidingen inderdaad nog maar aan het begin staan.
De hoofdvraag van dit nummer is: wat betekent de voortgaande ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor de theologische duiding van ons mens-zijn? Na een inleiding van Maaike Harmsen, die momenteel bezig is met een proefschrift over technologie en theologie, gaan Cees Zweistra en Niels den Hertog op hun beurt vanuit een filosofische en theologische invalshoek op zoek naar het menselijke van de mens – wat de mens mens maakt. Vervolgens probeert Jack Esselink met zijn apocalyptische verbeelding te schetsen hoe AI eraan kan bijdragen om dichter bij God te komen. En te midden van allerlei technologische ontwikkelingen doet Martine Oldhoff als laatst ‘een poging om de menselijke ziel op te delven’ door in te gaan op de persoonlijke identiteit van de mens.

Buiten de thematiek van AI om bevat dit nummer ook een tweetal bijdragen naar aanleiding van de verschijning van het boek Vrede op aarde. Heil en redding in deze tijd van Stefan Paas. Daarover heeft in verschillende media inmiddels al behoorlijk wat lof zowel als kritiek geklonken. Dat is niet voor niets, want er staat iets wezenlijks op het spel: heil en redding. [---] De eerste bijdrage is van ons redactielid Wim Dekker. De tweede bijdrage is gegoten in een briefwisseling, gevoerd door Kees van der Kooi en de schrijver van het boek zelf, Stefan Paas.
Voor het volledige redactief, klik hier
Voor de inhoudsopgave van dit nummer, klik hier


Archief Kontekstueel online
De artikelen in Kontekstueel worden een half jaar na verschijnen op de website geplaatst. De nummers van 1986 t/m 2003 (jaargang 1 t/m 17) kunnen worden gedownload als PDF. De website bevat een inhoudsopgave en een tekstregister van alle verschenen nummers. 
Zie: www.kontekstueel.nl/archief


Abonnement / losse nummers
Een abonnement kost € 30,00 per jaargang, voor studenten € 22,50.
Voor een nieuw abonnement (of voor het opzeggen van een abonnement), klik hier
Voor een geschenkabonnement (een half jaar €15,- of een jaar € 30,-), klik hier

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 6,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Losse nummers zijn ook verkrijgbaar in PDF voor € 3,00.
Voor losse nummers, klik hier
of via tel. 071-5212087

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.