nr3 • 2008 • Redactief

februari 2008 (22e jaargang nr.3)

Redactief
drs. P.L. de Jong

Wij gaan ervan uit dat het niemand ontgaan is dat sinds enkele maanden de website van Kontekstueel totaal vernieuwd is. Wellicht overbodig zet ik toch dit redactief ermee in. Ons redactielid dr. P. van den Heuvel heeft er veel energie in geïnvesteerd.  Van vele jaargangen kunt u artikelen opvragen, er is een register met behandelde bijbelgedeelten en van de laatste nummers kan men het begin van elk artikel lezen wat ongetwijfeld voldoende is om het betreffende nummer aan te vragen. Wat ook weer via de website mogelijk is. Intussen hebben velen de website gevonden. Van het laatste nummer (S)preken over genezing geen sinecure (22.2) zijn inmiddels ook alle extra nummers verstuurd. Het is een nummer dat zich uitstekend leent om besproken te worden in kerkenraden en gespreksgroepen, omdat het echt iets toevoegt aan de discussie. De artikelen zijn nog wel digitaal te leveren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
De website geeft de redactie de mogelijkheid directer contact te houden met de lezers. Tot voor kort was er vrijwel geen gelegenheid om spontaan ingezonden artikelen of reacties op artikelen een plek te geven, zodat de redactie als beleid voerde dat de scribent in kwestie zelf in gesprek ging met de inzender. De website geeft ons de mogelijkheid reacties van lezers direct te plaatsen, al of niet met een antwoord van de auteur van het betreffende artikel . In elk nummer zal in het vervolg in een kadertje erop geattendeerd worden welke reacties u op de website kunt vinden. Voor reacties, vragen en opmerkingen betreffende de website wende men zich tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  .

Ook het nummer dat u in handen houdt, is er een om met anderen in gesprek te gaan. Over de doop, betekenis, verstaan en beleving is er kerkbreed veel te doen. In de kerkorde van de Protestantse Kerk is er sprake van een verschuiving. Van het vaste fundament van ˋhet verbond der genade’ en dus kinderdoop naar geloof van dopeling en eventueel doopouders. Na een verkennend artikel van drs. L.W. Smelt die put uit zijn ervaring als missionair predikant in Peru, legt dr. P. van den Heuvel uit wat er aan het veranderen is in de traditionele protestantse kerken. Volgens ds. J. J. van Eenennaam, vertrouwd met de dooppraktijk in de pinksterkerken, is men ook in die kring in beweging, zij het voorzichtig. Vervolgens vroegen we vier korte persoonlijke impressies bij deze thematiek. Dr. J.A.O.L. Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, stelt, dat de doop meer ˋproces’ dan ˋmoment’ is en we heel ons leven bezig zijn met ˋingroeien in Christus’. Prof. dr. W. Verboom maakt er geen geheim van, dat hij het uit de aandacht raken van het verbond beschouwt als een regelrechte ramp. Iets wat we overigens aan ons zelf te danken hebben doordat we hebben nagelaten er echt spiritueel bevindelijk invulling aan te geven. Dr. A.J. van Binsbergen vertelt hoe hij als hervormd predikant de kinderdoop praktiseerde, hoewel hij de doop van een kind, in de lijn van K. Barth, niet als juist beschouwde. Ook ds. G.H. Abma pleit voor meer begrip, over en weer. En zeker naar gemeenteleden die verlangen naar een voor hun overtuiging bijbelse doopbeleving. Aan alles gaat een zeer uitvoerige bijbelstudie van de hand van dr. A. Noordegraaf vooraf. Vanuit de redactie sluit dr. G.C. den Hertog voorlopig af met een aantal evaluerende opmerkingen.
De Kroniek is van ds. J. Maasland. Hij schrijft over veranderingen, met name in het godsbeeld. Voor een ˋLaatst geboekt’ was geen ruimte meer.

 

Afdrukken