nr6 • 2008 • Redactief

juli 2008 (22e jaargang nr.6)

Redactief
drs. P.L. de Jong

De vragen rond het lezen en toepassen van de Bijbel blijven ons boeien en uitdagen.
In gesprek met bijvoorbeeld evangelische christenen blijkt steeds weer dat de wijze waarop zij en wij de Bijbel lezen nogal verschilt. Dat merk je als je met elkaar spreekt over onderwerpen als doop, de gaven van de Geest, de kerk, wonderen. We lezen wel dezelfde Bijbel, maar gaan toch al snel uiteen in uitleg en toepassing. De vraag dringt zich dan op of we iedereen maar zijn vrijheid in de Geest moeten laten om de Bijbel toe te passen, of dat het beter zou zijn ons samen in te spannen voor een vaste leesregel die ons bindt aan de Bijbel en mogelijk ook aan de gereformeerde belijdenis. Een van de laatste boeken die prof.dr. C. Graafland schreef had de uitdagende titel Bijbels en daarom gereformeerd (Zoetermeer, 2001). Maar juist hij signaleerde herhaaldelijk dat juist het bijbellezen aan de hand van zo’n leesregel de Bijbel zomaar kan dicht slaan en ons bijna niet meer kan verrassen. Anderzijds leidt het vrije bijbelgebruik ook wel weer gemakkelijk tot ontsporingen.

In dit laatste nummer van jaargang 22 pakken we deze vragen nog eens expliciet op. Hoe gaan we met de Bijbel om? Drs. Wim Dekker zet naar aanleiding van een meditatie van Noordmans de toon met zijn gedachten over de vertolking van de Schrift. Daarna zet prof.dr. J. Hoek op een rij wat hij op het moment bij bijbellezen zoal waarneemt , waarbij hij twee recent verschenen boeken betrekt. (Tussen leer en lezen - de spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer, red. G.C. den Hertog en C. van der Kooi, en: Sola Scriptura - de actualiteit van de gereformeerde visie op de Schrift, red. J. Hoek). Vervolgens vroegen we drie scribenten aan de hand van de uitleg van een spannende bijbeltekst te laten zien wat volgens hen het specifiek gereformeerde moment is in hun uitleg. Prof.dr. G. van den Brink las alle bijdragen door, zoekend en signalerend naar wat volgens hem het specifiek gereformeerde is in de omgang met de Bijbel.

De boeken die mw.drs. Leneke Schormans-Marchand in Laatst Geboekt bespreekt, hebben allemaal iets met het thema huwelijksperikelen. In de Kroniek schrijft ds. J. Maasland over Kees Fens, 400 jaar Nadere Reformatie en de meidagen van 1968.

Het Nawoord van dr. J. Kronenburg en dr. R. de Reuver bij het vorige nummer naar aanleiding van Wij zijn ook katholiek had u nog te goed.

Afdrukken