nr5 • 2008 • Redactief

juni 2008 (22e jaargang nr.5)

Redactief
drs. P.L. de Jong

Op 31 oktober 2007 verscheen het boek Wij zijn ook katholiek. Over protestantse katholiciteit,  een bundel opstellen onder redactie van dr. J. Kronenburg en dr. R. de Reuver. In het boek kijken 25 (protestantse) auteurs kritisch naar het katholieke gehalte van de Protestantse Kerk in Nederland. Hun zorg kun je samenvatten met de indruk dat de PKN haar identiteit te veel zoekt in haar protestantse gehalte en dreigt te vergeten dat de traditie van de ecclesia catholica – ik geloof een algemene christelijke kerk - een fundamenteel onderdeel is van haar zelfverstaan. Behalve in beleidsnota’s van de synode wordt dit door hen aangewezen in
 * de gemeente (alleen nog gericht op eigen gemeente)
 * de liturgie (iedereen doet maar wat)
 * het ambt (teloorgang van het ˋtegenover’, het ambt als klus)
 * evangelicalisering van de kerk.

In dit nummer van Kontekstueel pakken we deze uitdaging op. We beginnen met een meditatie van dr. A.A. van Ruler (1902-1970) in de jaren zestig van de vorige eeuw uitgesproken voor de AVRO-microfoon. Vervolgens een interview met de twee redacteuren van het boek door dr. P. van den Heuvel en drs. P. Verbaan over bovengenoemde thema’s. De zorg zit bij hen diep: in de gemeenten is volgens hen nauwelijks nog enig  besef van een katholieke kerk. Daarna een bijdrage van prof.dr. P.J.J. van Geest, rooms-katholiek theoloog en groot kenner van Augustinus, vervolgens een bijdrage vanuit de congregationalistische hoek van dr. H. A. Bakker. In een apart artikel gaat dr. P. van den Heuvel in op vragen die het ambt en de katholiciteit betreffen. Aan dr. A. Markus vroegen we om een korte  evaluerende slotimpressie. Hij blijkt de zorg van Kronenburg en De Reuver nauwelijks te delen. ˋLeer mensen Christus volgen in hun gewone leven en gevoel voor katholiciteit zal volgen’, zo is zijn gedachte.
De Kroniek  is dit keer van drs. J. Wienen. Hij zet in bij een zekere relativering van eigen kerk, op zich al een vreemde term. Marja Brak laat ons weer delen in enkele van haar leesvruchten, afkomstig uit diverse delen van de wereld.

Wij feliciteren dr. A.J. Plaisier - en ook de Protestantse Kerk – met zijn benoeming tot scriba van deze kerk. Op de klank af een eenvoudige titel, in werkelijkheid een hoog en zwaar ambt in de PKN. Zelf citeerde hij het schrijverke (waterkever) van Guido Gezelle, dat gevraagd naar het waarom zei: Wij schrijven al krinklend af, het gene onze Meester, weleer, ons makend en leerend, te schrijven gaf. ˋIk hoop dat mijn scribaat enige gelijkenis met de waterkever van Gezelle heeft’,  zei hij bij zijn eerste presentatie ter synode. We wensen hem veel wijsheid en geloof toe.

Dr. A. F. Troost mailde naar aanleiding van vragen van lezers, dat de psalmen 152 en 153 verwijzen naar de bundel Voor de liefste een lofzang van ds. Pieter Oussoren. Daarin nam hij ook enkele psalmen op (151 tot 155) uit de Dode Zeerollen en de Syrische Bijbel. De bekendste is 151: 'Kleiner was ik dan mijn broeders, geringer dan de zonen van mijn vader' - over David.

Voor een reactie van dr. R. de Reuver en dr. J. Kronenburg op dit nummer, klik hier  

Afdrukken