nr2 • 2008 • Redactief

december 2008 (23e jaargang nr.2)

Redactief

drs. P.L. de Jong

Met dit nummer van Kontekstueel willen ook wij een bijdrage leveren aan het Calvijnjaar 2009.
Voor een tijdschrift met het format 'gereformeerd belijden nu’ is er uiteraard geen ontkomen aan om ons in te voegen in de schier eindeloze stroom van nieuwe publicaties, handboeken, fotoboeken, biografiën, detailstudies, themanummers en ook vele hype-achtige artikelen als 'een eigen glossy Johannes’, Calvijnwijnen – niet te fruitig, wel sterke afdronk – zeilboten met Calvijndesign en noem maar op.
Tegelijk zal elke lezer duidelijk zijn dat wij over Calvijn wel niet snel uitgepraat zijn, maar dat onze bijdrage in deze stroom in eerste instantie slechts van bescheiden omvang kan zijn. Vele goede ideeën moesten helaas afvallen. Over bleven uiteindelijk twee artikelen over Calvijn en vier brieven aan de Reformator.
Aan prof. dr. H.J. Selderhuis vroegen we: wie is Calvijn? Bewondering en verguizing wisselen elkaar nog steeds af. In ons land staan Calvijn en calvinisme al gauw voor saai, sober, fantasieloze degelijkheid. Zelfs moslims kunnen in ons land het predikaat 'calvinistisch’ krijgen. Maar anderzijds is het niet moeilijk vele bewonderaars te traceren. Wie was Calvijn echt? Wat weten alle biografieschrijvers echt van hem?
Vervolgens leest u een bijdrage van dr. W. de Greef over Calvijns omgang met de Bijbel. Wat kunnen we op dit punt van hem leren? Lijnen trekken vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, - dat blijft de opgave van de uitleg en verkondiging van de Schrift.
Aan vier mensen vroegen we een brief aan Calvijn te schrijven. Een dominee, een catechete, een rooms-katholieke bisschop en een theologische student in Apeldoorn wenden zich rechtstreeks tot de Reformator. Het Calvijnjaar moet nog beginnen, maar wij gaan ervan uit dat dit nummer goed kan functioneren als inspirerende opmaat.
Er is meer in dit nummer. Op zaterdag 24 januari a.s. is er in Utrecht weer een Lezersdag van Kontekstueel. Op deze dag gaan we in de slag met de godsdienstsociologen die maar niet ophouden de bijna ondergang van de kerk te profeteren. In elk geval van de PKN. Zijn dat profeten of zijn dat gewone typisch Nederlandse zwartkijkers? Maar tot nu toe klopten hun voorspellingen wel akelig vaak.
Ds. Wim Dekker geeft alvast een voorschot op de discussie. Er zijn boeiende sprekers te beluisteren, o.a. dr. A.J. Plaisier, inmiddels ruim een half jaar de nieuwe scriba van de PKN. Kortom: noteer deze datum en maak het mee.
Ds. Kees van Ekris en ds. Gerrit Vreugdenhil komen nu goed op gang. Dit keer gaat hun gesprek over Woord en Geest. En vooral de volgorde. Ook zendingspredikanten hebben daarmee zo hun eigen ervaring. Laatst geboekt is dit keer van de hand van ds. Bert-Karel Foppen en voor de Kroniek tekent ds. Jan Maasland. Ook hij betrekt Calvijn in zijn bijdrage, maar gaat vooral in op de vraag: hoe gereformeerd of hervormd zijn we in Nederland nog? En wat te zeggen van het groeiend heidendom?

Voor een los nummer of abonnement, klik hier

Afdrukken