nr4 • 2020 • Inhoudsopgave

34e jaargang nr. 4 (maart 2020)
thema: 75 jaar bevrijding

Redactief                                                                                                  
Jeroen Hagendijk

Geroepen om vrij te zijn                                                                                       
Galaten 5:1 en 13
Alette Zeeman-van de Water

De Nederlandse kerken en de Duitse bezetting   
George Harinck

Spreken omdat het niet anders kan                      
Bijna te laat! van dr. J. Koopmans
Niels den Hertog

Gods vijanden vergaan                              
Fragmenten uit de preek van K.H. Miskotte

Een boodschap aan ons en alle Nederlanders       
John van Eck

‘Gods vijanden vergaan’                 
Overwegingen bij een historische preek
Wim Dekker

‘Wat zou ik roepen?’                      
Met o.a. Diederik van Dijk, Mirjam Elbers en Manuela Kalsky

‘In de kerk staat alles in de preek’            
Laatst geboekt
Niels den Hertog

Bevrijd van de bevrijders?             
Kroniek
Piet de Jong

 

Afdrukken