nr1 • 2015 • Inhoudsopgave

30e jaargang nr. 1 (september 2015)
thema: Pionieren: vrucht of vlucht?

Redactief      
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Nieuwe wegen gaan                      
Ds. W.H. Hendriks

Met het Woord in de wind
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Pionieren in de Protestantse Kerk
Ds. N. Dijkstra-Algra

Niet op een eiland         
Interview met ds. M. van Duijn
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Binnenste buiten: pionieren in Amsterdam
Drs. R.J. van Ark

Wat is gereformeerde gemeentestichting?     
Dr. J.H.F. Schaeffer en prof. dr. S. Paas                   

Niet wezenlijk anders                                     
Ds. B.J. van der Graaf

Tegendraads genoeg?                                   
Over Wim Dekkers ‘Tegendraads en bij de tijd’
Prof. de E. van 't Slot

Zeurland?                                                                                  
Kroniek
Prof. dr. G.C. den Hertog

Blus de Geest niet uit                                     
Dr. G.H. Labooy

Een reactie op Labooy                                   
Prof. dr. H.S. Benjamins

 

Om dit nummer te bestellen, klik hier

 

 

 

Afdrukken