33e jaargang nr. 4 (maart 2019)
thema: Kan er uit Nazaret iets goeds komen?

T.W.D. Prins-van den Bosch
Redactief

Geregeld moet ik voor een afspraak in de auto naar het ‘westen’. Mensen daar kijken mij soms vreemd aan, als ik vertel dat ik in een klein dorp in het oosten woon. Zijn ze jaloers, of bespeur ik enige vervreemding?
Over de afstand die er bestaat tussen de ‘randstad’ en het platteland wordt genoeg geschreven. Vooroordelen over en weer zijn ook niet van vandaag of gisteren. Al in de Bijbel vind je soms een laatdunkende houding ten opzichte van dorpen, zoals bij Natanaël die zich hardop afvraagt: ‘Kan er iets goeds uit Nazaret komen?’ In deze Kontekstueel geven we gehoor aan het antwoord, de opdracht van Filippus, ‘Ga zelf maar kijken!’

Aanleiding voor dit thema is het boek dat verschenen is van de hand van dr. Jacobine Gelderloos. Zij promoveerde in september 2018 onder meer bij prof. De Roest op het proefschrift Meaningful in the Margins, Churches and Quality of Life in the Dutch Countryside. Het is een pleidooi om anders naar dorpskerken te kijken en sporen te ontdekken van God in het dorpsleven. Zo kan de christelijke boodschap nieuwe zeggingskracht krijgen. Inmiddels is zij samen met anderen betrokken bij de Dorpskerkenbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Uiteraard komt zij, samen met dat team, in dit nummer aan bod.
We beginnen met vier portretten van het dorpsleven, we gaan zelf kijken. Welke plaats heeft de kerk in het dorp, wat zijn uitdagingen en kansen als het gaat om sporen van God in dat dorp? Dr. Gelderloos en ds. Nobel hebben deze portretten voor ons gelezen en reflecteren erop in het vijfde thema-artikel. Vanuit wat hij gelezen heeft bij Bonhoeffer neemt prof. Edward van ’t Slot ons mee in zijn gedachten over het wezen van de (dorps)kerk. Bonhoeffer begint niet met hoge idealen, om dan teleurgesteld te concluderen dat de kerk daar helemaal niet aan voldoet. Er zijn andere manieren om na te denken over de kerk, die veel meer inspiratie en energie geven. We hebben prof. Henk de Roest geïnterviewd, vanwege zijn kennis van pionieren en kleine kerkplekken. Hoe klein kun je gaan als dorpskerk? We ontdekken dat hij zich niet helemaal kan vinden in de nota Mozaïek van kerkplekken van de Protestantse Kerk: er mag wel wat meer van mensen verwacht worden. We eindigen in de Noord-Friese klei, met een artikel van ds. Maarten Boersema, die als dorpspredikant een fotoproject maakte van zijn werk aldaar.
Natuurlijk zullen ook het Laatst geboekt, van onze eindredacteur en de Kroniek niet ontbreken. Deze laatste is geschreven door onze welbekende prof. Gerard den Hertog. Hij duikt in een andere tegenstelling: niet die van stad en dorp, maar die tussen elite en ‘Henk en Ingrid’ en het tweesporenbeleid daardoor bijvoorbeeld wat betreft het milieu en de gele hesjes.
Hopelijk hebt u na het lezen van dit nummer genoeg gezien, om te kunnen concluderen dat er zeker hoop is voor alle ‘Nazareners’ in ons land en daarbuiten…

Helaas moet de redactie afscheid nemen van het gewaarde redactielid Peter Verbaan. Met zijn brede kerkelijke blik heeft hij de redactie altijd erg geholpen in de opzet van nieuwe nummers. We zullen hem missen en betreuren zijn keuze, maar begrijpen het ook wel: naast zijn werk als predikant heeft Verbaan veel nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van diverse andere redacties. We danken Peter voor al zijn inzet, en we zullen hem vast nog weleens terugzien als scribent!

Ds. Desiree Prins-van den Bosch is predikant (PKN) te Staphorst en hoofdredacteur van dit blad.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Afdrukken