33e jaargang nr. 3 (jan. 2019)
thema: Zorg voor de schepping

Redactief                                                                                                       
Ds. J.J. Hagendijk

Wat wezenlijk is                                                                                                
Filippenzen 1:9
Ds. G. van Meijeren

Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                 
Ds. C. Hendriks

‘We leggen ons veel te gemakkelijk bij het probleem neer’                       
In gesprek met prof. dr. H.W. de Knijff
Drs. J. van Noppen

Drie duurzame ervaringsverhalen                                                                 

Moeten we ons schuldig voelen?                                                                               
Over milieu, geloof en vergeving
Dr. S. Stoppels

Van de Here is de aarde                                                                                   
Prof. dr. A. van de Beek

Oefenen met hoofd, hart en handen                                                               
Dhr. E. Messelink

Kerkasiel                                                                                                            
Drs. J. Wienen

Over goede mannen en een moedergodin                                                    
Laatst geboekt
Dr. W. Dekker

Wachten op een Samuel                                                                                   
Kroniek
Ds. P.L. de Jong

--------------------------------------------------

33e jaargang nr. 4 (maart 2019)
thema: Kan er uit Nazaret iets goeds komen?

Redactief                                                                                      
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Is dit niet de timmerman?                                     
Marcus 6:3
Dr. H. de Jong

Sporen van God in Westerbroek    
Dhr. K. de Vries

Dorpjes van niets
Ds. G.C. Lock

Doarle, ons dorp 
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Mosterdzaadje in een dorp in Thailand     
Ds. W.M. den Hertog

Verbonden met de dorpskerk
Dr. J.K. Gelderloos en ds. B. Nobel

Een kerkplek in elk dorp     
Interview met prof. dr. H.P. de Roest
Ds. J.J. Hagendijk en ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

De kerk middenin het dorp 
Dietrich Bonhoeffer en de dorpskerk
Prof. dr. E. van ’t Slot

Blije Kerk     
Ds. M.K. Boersema

Remedie tegen inslapen     
Niels den Hertog over ds. Jan Koopmans
Prof. dr. M. den Dulk

Kleine profeet van Gouda   
Laatst geboekt
Ds. J.J. Hagendijk

Over kloven en scheidslijnen                     
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog

--------------------------------------------------

33e jaargang nr. 5 (mei2019)
thema: Dordt verbindt?!   

Redactief                 
Pieter Veerman

Schoolvoetbal en uitverkiezing
Bijbelstudie      
Gert de Goeijen

Nationale Synode    
Christenen zijn gebonden aan Christus
Gerrit de Fijter

De verbindende betekenis van de Statenvertaling          
Dirk-Jan de Kooter

Dordt verbindt?!      
De Dordtse Kerkorde van 1619 en de Protestantse Kerkorde van 2018
Leon van den Broeke

Kerk, staat en synode                     
Jos Wienen

In de ruimte van Gods genade       
Dordt door de ogen van Revius
John van Eck

Laatst geboekt         
Van Dordt naar Las Vegas en terug
Gerrit van Meijeren

Kroniek         
Besef van voorlopigheid
Bert de Leede

----------------------------------

33e jaargang nr. 6 (juli 2019)
thema: Zomernummer

Redactief
Jeroen Hagendijk

Uitdelen of wegsturen
Johannes 6:5
Piet de Jong

‘Wat voor wezen ben ik eigenlijk?’
Niels den Hertog

Geest van hierboven
Wim Dekker

Geef ons een klein geloof
Arjan Markus

De rol van de predikant bij de begrafenis
Een interview met prof. dr. Marcel Barnard
Elsbeth Gruteke-Vissia

Verwachten door de kracht van de Heilige Geest
Pieter Veerman

Familie duurt een mensenleven lang
Laatst geboekt
Peter Verbaan

Kleine woordjes
Kroniek
Gerrit van Meijeren

 

 

 


Afdrukken